The Perfection of Yoga
Click on an image to enlarge


Armenian, 1991


Bulgarian


Byelorussian, 1992


Croatian, 1996


French, 1995


English, 1979


English, 1987


Georgian, 1991


Italian, 1982


Lithuanian, 1997


Portuguese, 1978


Spanish, 1989


Tajik, 1992


Vietnamese, 1994